Sett Startsiden som startside

Her gir vi deg en veiledning i hvordan få Startsiden til å bli din faste åpningside i nettleseren. Velg nettleser i alternativene under og følg instruksjonen

Velg nettleser

Microsoft Edge
Internet Explorer
Safari
Google Chrome
Firefox